Əlibəyli H. Birinci Dünya müharibəsi illərində Urmiyada türk–müsəlman əhalinin soyqırımı (2018)

Əlibəyli H. Birinci Dünya müharibəsi illərində Urmiyada türk–müsəlman əhalinin soyqırımı (2018)
Title:Birinci Dünya müharibəsi illərində Urmiyada türk–müsəlman əhalinin soyqırımı
Author:Həsən Əlibəyli
Translator:
Editor:Elmi redaktor: C. Ə. Bəhramov; Redaktor: Ş. Məmmədli
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:“Turxan” NPB
Year:2018
Pages:124
ISBN:
File:PDF, 1.55 MB
Download:Click here

Əlibəyli H. Birinci Dünya müharibəsi illərində Urmiyada türk–müsəlman əhalinin soyqırımı. Elmi redaktor: C. Ə. Bəhramov; Redaktor: Ş. Məmmədli. Bakı: “Turxan” NPB, 2018, 124 s.