Hüseynov İ. H., Əfəndiyeva N. T. Turizmin əsasları: dərslik (2007)

Hüseynov İ. H., Əfəndiyeva N. T. Turizmin əsasları: dərslik. Elmi redaktor: N. Rüstəmov; Redaktor: P. Rzaquliyev. Bakı: “Mars–Print” NPM, 2007, 442 s. ISBN 978-9952-8087-1-1

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 6.04 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀ ? Yandex ?