Kasumov R. M. Beynəlxalq turizm bazarı (2012)

Kasumov R. M. Beynəlxalq turizm bazarı (2012)

Kasumov R. M. Beynəlxalq turizm bazarı. Elmi redaktor: Ş. Hacıyev. Bakı: “İqtisad Universiteti” nəşriyyatı, 2012, 270 s. ISBN 978-9952-27-341-4

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 7.14 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀ ? Yandex ?