Məmmədov N. R. Dağlıq Qarabağ gerçəklikləri (2009)

Məmmədov N. R. Dağlıq Qarabağ gerçəklikləri (2009)


Məmmədov N. R. Dağlıq Qarabağ gerçəklikləri: soyqırımı, terror, deportasiya, işğal (XX yüzillik). Redaktor: Q. Ə. Hacıyev; AMEA A. A. Bakıxanov adına Tİ. Bakı: “Təhsil” NP MMC, 2009, 272 s.

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 6.60 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀
Annotasiya: Kitabda bütöv XX yüzillik ərzində ermənistanın Azərbaycana qarşı əsassız ərazi iddiaları, separatizm tarixi obyektiv təhlil edilmiş, havadarlarına arxalanaraq ermənilərin azərbaycanlılara qarşı törətdikləri soyqırımı, qanlı terror əməlləri izlənmiş, torpaqlarımızın işğalı, xalqımızın başına gətirilən misli görünməyən faciələr, yerli azəritürklərinin öz dədəbaba yurdlarından didərgin düşməsi, deportasiyaya məruz qalması, çətin qaçqınlıq və köçkünlük həyatını yaşamağa məcbur edilməsi kimi acı gerçəkliklər tədqiq edilmişdir.