Nizami Gəncəvi. Sirlər xəzinəsi (2011)


Nizami Gəncəvi. Sirlər xəzinəsi. Farscadan tərcümə və ön sözün müəllifi: X. Yusifli; Elmi redaktor: Ə. Səfərli. Bakı: “Adiloğlu” nəşriyyatı, 2011, 208 s. ISBN 5-8066-1638-4

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 8.34 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀