Ziya Paşa. Zafernâme (trs)

Ziya Paşa. Zafernâme (trs)


Ziya Paşa. Zafernâme. Baskıya Hazırlayan: Fikret Şahoğlu; Tercüman 1001 Temel Eser No. 68. İstanbul: Tercüman Yayınları, [trs], 199 s.
 
Dosya türü: PDF
Dosya boyutu: 13.7 Mb

▶▶▶▶▶Bedava indir◀◀◀◀◀ ? Yandex ?

Sitemizden tanıtım:
    Devlet adamı, şair, tarihçi Ziya Paşa’nın (d. 1825 – ö. 1880) Cenevre’de kaleme aldığı ve ilk defa muhtemelen 1868’de bastırdığı, Sadrâzam Âli Paşa’yı ve ayrıca çağının bütün bozukluklarını, sosyal–siyasal–ekonomik düzensizliklerini hicveden (fr. Satire; “Hiciv” — edebiyat ve sanatta, bir kişi, bir olay ya da durumun, iğneleyici sözlerle, alaylı ifadelerle eleştirildiği bir türdür) “Zafernâme” isimli eseri “Tercüman Gazetesi” tarafından okurlara sunuluyor.