Antropologiya, arxeologiya və etnoqrafiya sözlüyü (1967)


Antropologiya, arxeologiya və etnoqrafiya sözlüyü (müzakirə üçün). Buraxlışa məsul: Y. Mahmudov. Bakı: Azərbaycan Sovet Ensiklopediyasının Baş Redaksiyası, 1967, 49 [4] s.

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 7.74 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀