Hasan Basri Karadeniz. Osmanlılar İle Anadolu Beylikleri Arasında Psikolojik Mücadele (2011)

Hasan Basri Karadeniz. Osmanlılar İle Anadolu Beylikleri Arasında Psikolojik Mücadele (2011)
Hasan Basri Karadeniz. Osmanlılar İle Anadolu Beylikleri Arasında Psikolojik Mücadele. Yeditepe Yayınevi: 93, Araştırma İnceleme Dizisi: 75. 1. Baskı. İstanbul: Yeditepe Yayınevi, 2011, XVI+288 s. ISBN 978-605-4052-02-8

Dosya türü: PDF
Dosya boyutu: 8.86 Mb

▶▶▶▶▶Bedava indir◀◀◀◀◀