Sadıqov İ. H. Elmdə erməni virusu (2009)

Sadıqov İ. H. Elmdə erməni virusu (2009)


Sadıqov İ. H. Elmdə erməni virusu. Bakı: Azərnəşr, 2009, 36 s.

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 4.79 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀
Annotasiya: Üç yüz ildir ki, elmdə erməni virusu törəyib. Bu virus yalnız türk tarixinə, maddı və mənəvi mədəniyyətinə həssasdır. Erməni alimləri tarixi qaynaqları öz dəyirmanlarında üyüdərək türk tarixindən və mədəniyyətindən saxta erməni tarixi və mədəniyyəti yaratmışlar. Onlar ermənilərdən bir kəlmə də danışılmayan qaynaqları çox məharətlə dəyişdirib erməniləşdirə bilirlər. Bu kitabda həmin saxtakarlıqlardan bir neçəsi haqqında bilgi verilmişdir.