Alməmmədov X. İ. Qarabağın arxeoloji abidələri toplusu. I kitab (2016)

Alməmmədov X. İ. Qarabağın arxeoloji abidələri toplusu. I kitab (2016)
Alməmmədov X. İ. Qarabağın arxeoloji abidələri toplusu. I kitab. Elmi redaktor: M. N. Rəhimova. Bakı: “Çap Art” nəşriyyat evi, 2016, 448 s. ISBN 978-9952-8277-1-2

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 2.96 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀
Annotasiya: Kitab, “Qarabağ neolit–eneolit ensiklopediyası“nın 2010–2013–cü illərdə Qarabağ düzənliyi ərazisində apardığı arxeoloji kəşfiyyat işlərinin nəticəsində müasir texniki vasitələrlə qeydiyyata alınaraq xəritələşdirilən, Qarabağ düzənliyinin arxeoloji abidələrinin vahid “Coğrafi Məlumat Bazası”na daxil edilən neolit və eneolit dövrü abidələrinin bir qismini əhatə etmişdir. Belə ki, kitabda Qarabağın erkən əkinçi–maldar tayfalarına və Leylatəpə mədəniyyətinə aid 99 abidə haqqında məlumat verilmişdir.