Məmmədquluzadə C. H. Əsərləri. Dörd cilddə. IV cild (2004)

Məmmədquluzadə C. H. Əsərləri. Dörd cilddə. IV cild (2004)


Məmmədquluzadə C. H. Əsərləri. Dörd cilddə. IV cild: memuarlar, məqalələr, məktublar. Tərtib edəni və izahların müəllifi: İ. Həbibbəyli; Redaktor: V. Məmmədov. Bakı: “Öndər nəşriyyat”, 2004, 472 s. ISBN 9952-416-20-1

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 1.13 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀
Annotasiya:Görkəmli Azərbaycan yazıçısı və böyük ictimai xadim Cəlil Məmmədquluzadənin əsərlərinin dördüncü cildinə ədibin memuarları, məqalə və məktubları daxil edilmişdir. Cilddə yazıçının 36 məqaləsi və 61 məktubu ilk dəfə oxuculara təqdim olunur.