Əmrahov M. İ. İkinci dünya müharibəsi, 1939–1945 (2010)


Əmrahov M. İ. İkinci dünya müharibəsi, 1939–1945. Elmi redaktor: C. Ə. Bəhramov; Redaktor: S. M. Mustafayeva. Bakı: “Mütərcim” TNPM, 2010, 552 s.

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 31.6 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀
Annotasiya: Monoqrafiyada Hitler Almaniyası tərəfindən Qərbi Avropanın işğal edilməsi, İkinci Dünya müharibəsi ərəfəsində və müharibə illərində yol verilmiş səhvlər və hesablamalar nəticəsində baş verən insan itkisi, əsirlərin taleyi və xalqların deportasiyası məsələləri çoxsaylı sənədlər və ədəbiyyat əsasında izah olunmuşdur.