Johann Wilhelm Zinkeisen. Osmanlı İmparatorluğu Tarihi. 1. Cilt (2011)

Johann Wilhelm Zinkeisen. Osmanlı İmparatorluğu Tarihi. 1. Cilt (2011)
Johann Wilhelm Zinkeisen. Osmanlı İmparatorluğu Tarihi. 1. Cilt (1299–1453): Osmanlı İmparatorluğu’nun Kökeni ve İstanbul’un 1453 Yılında Fatih Sultan Mehmed Tarafından Fethine Kadar Büyüme Dönemi. Latince ve İtalyanca Çeviri: Erendiz Özbayoğlu, Fransızca Çeviri: Mustafa Daş, Yunanca Çeviri: Levent Kayapınar, İspanyolca Çeviri: Özlem Kumrular, İngilizce Çeviri: Nilüfer Epçeli, Çeviri Kontrol: Kemal Beydilli; Editör: Erhan Afyoncu; Yeditepe Yayınevi: 150, Araştırma İnceleme Dizisi: 128. İstanbul: Yeditepe Yayınevi, 2011, XXXII+695 s. ISBN 978-605-4052-65-3

Dosya türü: PDF
Dosya boyutu: 12.4 Mb

▶▶▶▶▶Bedava indir◀◀◀◀◀

Arka kapaktan: 

Hammer’den farklı olarak Zinkeisen’in eserini orjinal ve değerli kılan nokta, olaylarla çağdaş Batı kaynaklarını ayrıntılı biçimde kullanmasıdır. Zinkeisen’in eseri geniş bir perspektif içinde kullandığı kaynaklar dolayısıyla bugün de değerini korumaktadır. Özellikle, şimdiye kadar hiçbir Türk tarihçisinin yabancı kaynakları bu ölçüde kullanmadığı göz önüne alınırsa, eserin Türkçe çevirisi tarih edebiyatımız için büyük kazançtır.  
Prof. Dr. Halil İnalcık
Johann Wilhelm Zinkeisen, altmış yıllık bir ömrün içine bizce Osmanlı İmparatorluğu tarihçiliğinin en önemli eserini sığdırmış bir yazardır. Zinkeisen’in Osmanlı İmparatorluğu’nun Avrupa bölgesindeki tarihi çok önem kazanır. Balkanlar ve Avrupa tarihinin içinde Osmanlılığı bence bugüne kadar geçilemeyecek şekilde doğru yorumlamıştır ve esaslı bilgiler vermektedir. Zinkeisen’i okumadan Osmanlı tarihini mütalaaya almak, tetkik etmek mümkün olmayacaktır. Bu yüzden Zinkeisen’deki bilgilerin bu tercüme ile yeni nesil tarihçilere ve öğrencilere aktarılacağına hiç şüphem yoktur. Ve bu çok büyük bir ufuk açacaktır. 
Prof. Dr. İlber Ortaylı