Ordubadi M. S. Qılınc və qələm: II hissə (2005)

Ordubadi M. S. Qılınc və qələm: II hissə (2005)
Title:Qılınc və qələm. İkinci hissə
Author:Məmməd Səid Ordubadi
Translator:
Editor:
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:“Şərq-Qərb” nəşriyyatı
Year:2005
Pages:416
ISBN:9952418822
File:PDF, 11.9 MB
Download:Click here

Ordubadi M. S. Qılınc və qələm. İkinci hissə. Bakı: “Şərq-Qərb” nəşriyyatı, 2005, 416 s. ISBN 9952418822

Annotasiya: Bütün əhvalat və şəxsiyyətləri, mürəkkəb hadisələri gərgin süjet xətti ətrafında birləşdirən, oxunaqlı və yığcam quruluşlu “Qılınc və qələm”, şübhəsiz, Ordubadi yaradıcılığında mühüm yer tutan, Nizami və dövrünü öyrənməyə böyük həvəs oyadan qiymətli tarixi romandır.

Leave a Comment