Ələkbərli Ə. Y. Qərbi azərbaycanlıların 1988–ci il soyqırımı (2008)

Ələkbərli Ə. Y. Qərbi azərbaycanlıların 1988–ci il soyqırımı (2008)
Ələkbərli Ə. Y. Qərbi azərbaycanlıların 1988–ci il soyqırımı (sənədlərin dili ilə). Redaktorlar: B. Budaqov, H. Mirzəyev, H. İsmayılov. Bakı: “Nurlan” NPM, 2008, 560 s.

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 19.5 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀