Nəbibəyli Z. İ. Laçın – 85 (2009)


Nəbibəyli Z. İ. Laçın – 85. Redaktorlar: Ş. H. Alışanlı, İ. Cəlilbəyli. Bakı: “Araz” nəşriyyatı, 2009, 150 s.

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 5.89 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀

Annotasiya: Kitab Laçın şəhərinin şəhər adı almasının 85 illiyinə həsr olunmuşdur. Kitabda Laçının tarixi memarlığı, dini–mənəvi dəyərləri, görkəmli şəxsiyyətləri, Laçının daxil olduğu Zəngəzur mahalı və onun tarixi haqqında məlumatlar toplanmışdır. Böyük tarixi şəxsiyyət və dövlət xadimi Heydər Əliyevin Laçın şəhərinə, Laçın bölgəsinə, onun insanlarına verdiyi qiymət, Laçına aid verdiyi fərman və sərəncamların bəhrəsi haqqında da tam məlumat kitabda öz əksini tapmışdır.