Mustafa Görüryılmaz. Türk Qafqaz İslam Ordusu və ermənilər, 1918 (2009)

Mustafa Görüryılmaz. Türk Qafqaz İslam Ordusu və ermənilər, 1918 (2009) pdf


Mustafa Görüryılmaz. Türk Qafqaz İslam Ordusu və ermənilər (1918). Editor, bədii və texniki redaktor: Halil Öztürk; Redaktor: Azad Ağaoğlu. Bakı: “Qismət” mətbəəsi, 2009, 408 s. ISBN 978-9952-8082-5-4

File format: PDF
File size: 5.11 Mb

▶▶▶▶▶Download◀◀◀◀◀