Səfərli F. Y. Culfa bölgəsinin epiqrafik abidələri (2002)

Səfərli F. Y. Culfa bölgəsinin epiqrafik abidələri (2002) pdf


Səfərli F. Y. Culfa bölgəsinin epiqrafik abidələri. Elmi redaktoru: M. S. Nemətova. Bakı: “Elm” nəşriyyatı, 2002, 80 s. ISBN 5-8066-316-11

File format: PDF
File size: 8.58 Mb

▶▶▶▶▶Download◀◀◀◀◀