Şəmşəddil nahiyəsinin kameral təsviri. 1860–cı il (2019)

Şəmşəddil nahiyəsinin kameral təsviri. 1860–cı il (2019) pdf


Şəmşəddil nahiyəsinin kameral təsviri. 1860–cı il. Tərcümə, tərtib, ön söz və qeydlərin müəllifi: N. Əhmədli; Elmi redaktor: Ş. Mustafayev. Bakı: “Adiloğlu” nəşriyyatı, 2019, 332 s.

File format: PDF
File size: 1.25 Mb

▶▶▶▶▶Download◀◀◀◀◀

Şəmşəddil Sultanlığı 1801-ci ildə Rusiya imperiyası tərəfindən ilhaq edildikdən sonra həmin ərazidə vergi yığmaq məqsədi ilə siyahıyaalma aparılmış və Kameral təsvirlər tərtib edilmişdir. Eyni məqsədlə vaxtaşırı hazırlanan bu növ sənədlər imperiyanın tərkibinə daxil olan ərazilərin sosial-iqtisadi və demoqrafik tarixini araşdırmaq üçün qiymətli mənbə rolunu oynayır. Oxucuların diqqətinə təqdim edilən Şəmşəddil nahiyəsinin 1860-cı ilə aid Kameral təsviri də bu sənədlərdən biridir.