Fahrettin Öztoprak. Oğuzların İsyanı ve Babailer Hareketi (2014)

Fahrettin Öztoprak. Oğuzların İsyanı ve Babailer Hareketi (2014) pdf


Fahrettin Öztoprak. Oğuzların İsyanı ve Babailer Hareketi. İstanbul, 2014, 245 s.

File format: PDF
File size: 2.38 Mb

▶▶▶▶▶Download◀◀◀◀◀


Elinizdeki kitap Türklerin dini sebeplerden dolayı çıkarttıkları bir isyanın anatomisini inceler. Bununla da kalmayıp 13.yy’da Anadolu ve çevresinde gerçekleşen ve tarihe mal olmuş olayları birbirleriyle kıyaslayarak neden-sonuç çerçevesinde değerlendirir. Kitabın devamında özellikle Selçukluların şark politikası sonucu ortaya çıkan Farslaşmaya değinilmiş ve Osmanlı’ya geçilerek kitap sonlandırılmıştır.