Karl W. Luckert. Göbekli Tepe (2016)

Karl W. Luckert. Göbekli Tepe (2016) pdf


Karl W. Luckert. Göbekli Tepe: Avcılıktan Evcilleştirme, Savaş ve Uygarlığa Dek Taşçağında Kültür ve Din Üzerine Gözlemler. Önsöz: Klaus Schmidt; Çeviren: Leyla Tonguç Basmacı; Alfa: 3005, İnceleme: 91. İstanbul: Alfa Yayınları, 2016, 420 s. ISBN 9786051713298

File format: PDF
File size: 4.92 Mb

▶▶▶▶▶Download◀◀◀◀◀