Yılmaz Öztuna. Devletler ve Hânedanlar. 2. Cilt: Türkiye (1996)

Yılmaz Öztuna. Devletler ve Hânedanlar. 2. Cilt: Türkiye (1996) pdf


Yılmaz Öztuna. Devletler ve Hânedanlar. 2. Cilt: Türkiye (1074–1990). 2. Baskı. Ankara: T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 1996, 1224 s. ISBN 975-17-0471-5

File format: PDF
File size: 42.5 Mb

▶▶▶▶▶Download◀◀◀◀◀