Məhəmməd Əmin Rəsulzadə. Əsərləri. III cild: 1915–1916 (2012)

Məhəmməd Əmin Rəsulzadə. Əsərləri. III cild: 1915–1916 (2012) pdf


Məhəmməd Əmin Rəsulzadə. Əsərləri. III cild (1915–1916). Araşdırıb toplayanı, ərəb əlifbasından latın əlifbasına çevirəni, ön sözün müəllifi, lüğətin tərtibçisi: Ş. A. Hüseynov; Transliterasiya redaktorları: Ş. Vəliyev, S. Xalidoğlu (Mirzəyev); Kitabı nəşrə hazırlayan: A. Əzimova. Bakı: “Elm” nəşriyyatı, 2012, 596 s. ISBN 9789952453201

File format: PDF
File size: 70.4 Mb

▶▶▶▶▶Download◀◀◀◀◀