Tâci–zâde Sa’di Çelebi Münşeâtı (1956)

Tâci–zâde Sa'di Çelebi Münşeâtı (1956) pdf


Tâci–zâde Sa’di Çelebi Münşeâtı. Neşredenler: Necâti Lugal, Adnan Erzi. İstanbulun Fethi Derneği İstanbul Enstitüsü Yayınları. İstanbul: İstanbul Matbaası, 1956, VIII+91 s.

File format: PDF
File size: 1.67 Mb

▶▶▶▶▶Download◀◀◀◀◀


İçindekiler I. Önsöz … V Mektuplann muhtevaları … VI–VIII II. Münşeâtın metni … 1–85 1. II. Bâyezid’in Mahmüd Paşa’ya yazdığı mektup … 2–3 2. Cem Sultan’ın Bâyezld’e mektubu … 4–6 3. Cem’in mektubuna Bâyezid’in cevabı … 7–9 4. Bâyezid’in Deşt hükümdarına mektubu … 10–12 5. Uzun Hasan’ın Bâyezid’e gönderdiği mektup … 13–15 6. Bâyezid’in Uzun Hasan’ın mektubuna cevabı … 16–19 7. Cem’in Bâyezid’in mektubuna cevabı … 20–21 8. Uzun Hasan’m Niksar emiri Muhammed Bey’e yazdığı mektup … 22–23 9. Uzun Hasan’ın Bâyezid’e yazdığı mektup … 24–29 10. Bâyezid’in Uzun Hâsan’ın mektubuna cevabı … 30–32 11. Uzun Hasan’ın Bâyezid’e gönderdiği mektup … 33–35 12. Bâyezid’in Uzun Hasan’a yazdığı mektup … 36–41 13. Bâyezid’in Şirvanşahlardan Ferruh Yesâr’ın mektubuna cevabı … 42–44 14. Modon ve Koron kalelerinin fethi dolayısiyle Bursa halkına gönderilen beşâretnâme … 45–48 15. Mevlânâ Sirâc’ın Mahmud Paşa’ya gönderdiği mektup … 49–52 III. Muhtelif vesilelerle düşürülen mauzum veya mensur tarihler … 53–85 IV. Endeks … 87–91