Peter Trawny. Teknik, Sermaye, Medya (2017)

Peter Trawny. Teknik, Sermaye, Medya (2017) pdf


Peter Trawny. Teknik, Sermaye, Medya. Almancadan Çeviren: Süreyya Turhan; Yayıma Hazırlayan: Necmettin Baykal; Ayrıntı: 1048, İnceleme Dizisi: 283. İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2017, 191 s. ISBN 9786053141587

File format: PDF
File size: 2.90 Mb

▶▶▶▶▶Download◀◀◀◀◀


Trawny’nin elinizde tuttuğunuz bu kitabı beklenmedik ve çok sayıda felsefi kavram sunan, alışılmadık bir terminolojiye sahip, dikkat çekici ve bir o kadar da ufuk açıcı! Bu çalışmada çağın iletişim araçları, sermaye hareketleri, teknik gelişmeleri sıkı dokunmuş bir düşünce düzleminde kalınarak sorunsallaştırılıyor. Bu sorunsallaştırmaya göre, içinde yaşadığımız baş döndürücü gelişmelerden hareketle teknik, sermaye ve medya kavramlarını yeniden değerlendirmek zorundayız. İnsanın kaybettiği özgürlüğünü, hem bedensel hem de ruhsal etkinliklerini yeniden kazanması artık elzem hale gelmiştir. Kaybedilmiş değerleri tekrar kazanmak için de kesinlikle felsefeye ihtiyaç vardır çünkü özgürlüğü düşünebilme, onu yaşayabilme olasılığı ancak felsefenin ve diğer sosyal bilimlerin bahşettiği zihni bir berraklıkla, disiplinler arasındaki sorunsuz bir alışverişle mümkündür. Travvny’e göre öylesi bir çağdır ki bu, gelecek dahi adeta ipotek altına alınmıştır; neyin ne zaman olacağı önceden belirlenmiş, insana gündelik hayatın rutininden başka bir seçenek bırakılmamıştır: gerçeklik. Gerçekliği sadece kabullenmek değil, onu anlamak için de mevcut düşünsel kavramların yeniden tartışılması gerek. Travvny teknik, sermaye ve medya tarafından durmaksızın yeniden üretilen gerçeklik mefhumuna kışkırtıcı sorular sorarak yaklaşırken, belli belirsiz de olsa bu cendereden çıkış yollarına da işaret etmeye çalışıyor, ihtiyatla ve sakince…

Related posts:

Şərifli K. K. Azərbaycan əlyazma kitabı və kitabxanaları (2009)
Gülgün Mədinə. Seçilmiş əsərləri (2004)
Baskın Oran, Fadıl Kocagöz. Kenan Evren'ın Yazılmamış Anıları (1989)
John Allen Paulos. Herkes İçin Matematik (1998)
L. N. Gumilëv. Eski Ruslar ve Büyük Bozkır Halkları. 2. Cilt (2003)
L. N. Gumilëv. Eski Ruslar ve Büyük Bozkır Halkları. 1. Cilt (2006)
L. N. Gumilëv. Hunlar (2005)
S. G. Klyashtorny, T. İ. Sultanov. Kazakistan: Türkün üç bin yılı (2004)
Rıza Zelyut. Türk Aleviliği (2015)
Milliyetçi Türkiye'ye Doğru (1969)
İbn Battûta Seyahatnâmesi. II. Cilt (2004)
İbn Batuta Seyahatnamesi'nden Seçmeler (1989)
Marcus Aurelius. Düşünceler (2013)
Şükrü Tezer. Atatürk'ün Hatıra Defteri (1995)
Hüseyin Nihâl Atsız. Türk Ülküsü (2016)
Əli bəy Hüseynzadə. Türklər kimdir və kimlərdən ibarətdir ? (1997)
Osman F. Sertkaya. Nihâl Atsız (1987)
Alakbarli A. Y. The monuments of Western Azerbaijan (2007)
Abdullah Battal–Taymas. Kazan Türkleri (1966)
Celâl–zâde Mustafa. Selim–Nâme (1990)
Önder Kaya. Tanzimat'tan Lozan'a Azınlıklar (2004)
Ali Güler. Osmanlıdan Cümhuriyete Azınlıklar (2003)
Fuat Dündar. Türkiye Nüfus Sayımlarında Azınlıklar (2000)
Fuat Dündar. Modern Türkiye'nin Şifresi: İttihat ve Terakki'nin Etnisite Mühendisliği, 1913–1918 (20...
Fuat Dündar. İttihat ve Terakki'nin Müslümanları İskân Politikası, 1913–1918 (2002)
Bertrandon de la Broquière'in Denizaşırı Seyahati (2000)
Alan Palmer. Osmanlı İmparatorluğu: Son Üç Yüz Yıl, Bir Çöküşün Yeni Tarihi (1995)
Atsız (haz). Üç Osmanlı Tarihi (2011)
XV'inci Asır Tarihçisi Şükrullah. Dokuz Boy Türkler ve Osmanlı Sultanları Tarihi (1939)
Alan Palmer. 1853–1856 Kırım Savaşı ve Modern Avrupa'nın Doğuşu (1999)