Peter Trawny. Teknik, Sermaye, Medya (2017)

Peter Trawny. Teknik, Sermaye, Medya (2017) pdf
Peter Trawny. Teknik, Sermaye, Medya. Almancadan Çeviren: Süreyya Turhan; Yayıma Hazırlayan: Necmettin Baykal; Ayrıntı: 1048, İnceleme Dizisi: 283. İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2017, 191 s. ISBN 9786053141587

File format: PDF
File size: 2.90 Mb

▶▶▶▶▶Download◀◀◀◀◀


Trawny’nin elinizde tuttuğunuz bu kitabı beklenmedik ve çok sayıda felsefi kavram sunan, alışılmadık bir terminolojiye sahip, dikkat çekici ve bir o kadar da ufuk açıcı! Bu çalışmada çağın iletişim araçları, sermaye hareketleri, teknik gelişmeleri sıkı dokunmuş bir düşünce düzleminde kalınarak sorunsallaştırılıyor. Bu sorunsallaştırmaya göre, içinde yaşadığımız baş döndürücü gelişmelerden hareketle teknik, sermaye ve medya kavramlarını yeniden değerlendirmek zorundayız. İnsanın kaybettiği özgürlüğünü, hem bedensel hem de ruhsal etkinliklerini yeniden kazanması artık elzem hale gelmiştir. Kaybedilmiş değerleri tekrar kazanmak için de kesinlikle felsefeye ihtiyaç vardır çünkü özgürlüğü düşünebilme, onu yaşayabilme olasılığı ancak felsefenin ve diğer sosyal bilimlerin bahşettiği zihni bir berraklıkla, disiplinler arasındaki sorunsuz bir alışverişle mümkündür. Travvny’e göre öylesi bir çağdır ki bu, gelecek dahi adeta ipotek altına alınmıştır; neyin ne zaman olacağı önceden belirlenmiş, insana gündelik hayatın rutininden başka bir seçenek bırakılmamıştır: gerçeklik. Gerçekliği sadece kabullenmek değil, onu anlamak için de mevcut düşünsel kavramların yeniden tartışılması gerek. Travvny teknik, sermaye ve medya tarafından durmaksızın yeniden üretilen gerçeklik mefhumuna kışkırtıcı sorular sorarak yaklaşırken, belli belirsiz de olsa bu cendereden çıkış yollarına da işaret etmeye çalışıyor, ihtiyatla ve sakince…