Bayramova A. İ. İrəvan xanlığı toponimləri (2016)

Title:İrəvan xanlığı toponimləri
Author:Almaz İbrahim qızı Bayramova
Translator:
Editor:Vilayət Hüseyn oğlu Əliyev
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:“Elm və təhsil” Nəşriyyat-Poliqrafiya Müəssisəsi
Year:2016
Pages:256
ISBN:9789952817683
File:PDF, 29 MB
Download:Click here

Bayramova A. İ. İrəvan xanlığı toponimləri. Redaktor: V. H. Əliyev. Bakı: “Elm və təhsil” NPM, 2016, 256 s. ISBN 9789952817683

Annotasiya: Monoqrafiyada İrəvan xanlığı toponimləri linqvistik baxımdan təhlil edilir. Xanlığın tarixi coğrafiyası, etnik tərkibi, toponomlərinin leksik-semantik xüsusiyyətləri, əmələ gəlmə yolları ilk dəfə olaraq geniş şəkildə araşdırılır.