İrəvan əyalətinin icmal dəftəri (1996)

İrəvan əyalətinin icmal dəftəri (1996)
Title:İrəvan əyalətinin icmal dəftəri
Author:
Translator:Araşdırma, tərcümə, qeyd və əlavələrin müəllifləri: Ziya Musa oğlu Bünyadov, Hüsaməddin Məmmədov (Qaramanlı)
Editor:
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:“Elm” nəşriyyatı
Year:1996
Pages:184
ISBN:5806607151
File:PDF, 1.16 MB
Download:Click here

İrəvan əyalətinin icmal dəftəri. Araşdırma, tərcümə, qeyd və əlavələrin müəllifləri: Z. M. Bünyadov, H. Məmmədov (Qaramanlı). Bakı: “Elm” nəşriyyatı, 1996, 184 s ISBN 5806607151

İrəvan əyalətinin icmal dəftəri – eyni əyalətin müfəssəl dəftərinin qüvvəyə minməsindən iki ay sonra (24.09.1140/04.05.1728) təsdiq edilib. Dəftərin birinci səhifəsində sultan III Əhmədin tuğrası çəkilmişdir, sonuncu (s.168) səhifəsində isə sultan, mirmiran xasslarının gəliri, zeamət və timarların, “abad” və “heç kimin yaşamadığı” kəndlərin ümumi sayı verilmişdir.

İçindəkilər

İrəvan əyaləti dəftərləri (qısa icmal)
1728-ci i tarixli “İrəvan əyalətinin icmal dəftəri”
Özet

Mətn

Sultan xassları
İrəvan müqatiələri
Qırxbulaq nahiyəsi
Karbi nahiyəsi
Maku nahiyəsi
Xınzirək nahiyəsi
Karni nahiyəsi
Vedi nahiyəsi
Dərəçiçək nahiyəsi
Abaran nahiyəsi
Göyçə nahiyəsi
Dərələyəz nahiyəsi
Məzrə nahiyəsi
Sürməli nahiyəsi
İğdır nahiyəsi
Aralıq nahiyəsi
Şərur nahiyəsi

İrəvan mirmiranın İrəvan livasında olan xasları

İrəvan şəhəri
Qırxbulaq nahiyəsi
Karbi və Kani nahiyələri
Karni və Karbi nahiyələri
Qırxbulaq nahiyəsi
Naxçıvan livası

Zeamət və timarlar

Qırxbulaq nahiyəsi
Karbi nahiyəsi
Karni və Vedi nahiyələri
Abaran nahiyəsi
Dərəçiçək nahiyəsi

Sultan xassları

Zarzəmin nahiyəsi
Şürəkəl livasının icmalı

Naxçıvan livası sultan xassları

Naxçıvan nahiyəsi
Əlincə nahiyəsi
Sair Məvazi nahiyəsi
Dərəşahbuz nahiyəsi
Mülki-Arslan nahiyəsi
Məvaziyi-Xatun nahiyəsi
Qarabağ nahiyəsi
Qışlağat nahiyəsi
Dərəşam nahiyəsi
Azadciran nahiyəsi
Şorlut nahiyəsi
Dərənürgüt nahiyəsi
Sisyan nahiyəsi

Timarlar

İrəvan əyaləti

Əlavələr

1. Terminoloji açıqlama
2. 1590-cı il tarixli “İrəvan əyalətinin icmal dəftəri”ndə yer adları (siyahı)
3. Xəritə