John E. Woods. 300 Yıllık Türk İmparatorluğu Akkoyunlular (1993)

John E. Woods. 300 Yıllık Türk İmparatorluğu Akkoyunlular (1993)
Title:300 Yıllık Türk İmparatorluğu Akkoyunlular: aşiret, konfederasyon, imparatorluk (15. yüzyıl Türk-İran siyaseti üzerine bir inceleme)
Author:John E. Woods
Translator:Sibel Özbudun
Editor:Ek yazılar ve açıklamalar: Necdet Sakaoğlu
Language:Turkish
Series:Milliyet Yayınları: 162
Place:İstanbul
Publisher:Milliyet Yayınları
Year:1993
Pages:412 [11]
ISBN:975506124X
File:PDF, 10 MB
Download:Click here

John E. Woods. 300 Yıllık Türk İmparatorluğu Akkoyunlular: aşiret, konfederasyon, imparatorluk (15. yüzyıl Türk-İran siyaseti üzerine bir inceleme). Çeviren: Sibel Özbudun; Ek yazılar ve açıklamalar: Necdet Sakaoğlu; Milliyet Yayınları: 162. İstanbul: Milliyet Yayınları, 1993, 412 s. ISBN 975506124X