Approximate number of Armenians in the world, November 1922

The United States Department of State summarized the populations of Armenians in a November 1922 document titled “Approximate number of Armenians in the world” (“NARA 867.4016/816” or “National Archives and Records Administration 867.4016/816”).

Classification canceled authority letter of 1-8-58 from W. H. Anderson, State Dep’t. By: [handwritten] , Date: [handwritten] 5 May 61

Original in English:

Approximate number of Armenians in the world, November 1922. Of the total indicated below, 817,673 are refugees from Turkey. The figures as to the refugees are bailed upon in-formation furnished by the British Embassy, Constantinople, and by the agents of the gear East Relief Society, in 1921. The total given does not include the able-bodied Armenians, who are retained by the Kemalists, nor the women and children,- approximately 95,000,- according to the League of Nations- who have been forced to embrace Islam.

Translation to Turkish:

Dünyadaki Ermenilerin yaklaşık sayısı, Kasım 1922. Toplam gösterge aşağıdadır: Türkiye’den gelen mülteciler 817 bin 878’dir. Mülteci rakamları İstanbul’daki İngiliz Elçiliği ve Yakındoğu Yardım Kuruluşu’ndan 1921 yılında alınmıştır. Rakamlara bedeni gücü olan Kemalistlerin elindeki, kadın ve çocuklar -Milletler Cemiyeti’ne göre- İslam’a geçmeye zorlanmış, yaklaşık 95.000 kişi vardır, dahil değildir.

Related posts:

A genuine history of Nadir-Cha, present shah or emperor of Persia, formerly call'd Thamas Kouli-Kan ...
Stefanos Yerasimos. Kurtuluş Savaşı’nda Türk-Sovyet ilişkileri, 1917-1923 (2000)
Azerbaycan belgelerinde Ermeni sorunu, 1918-1920 (2001)
Ömer Lütfi Taşçıoğlu. Belgelere göre Türk-Ermeni ilişkilerinde katliam ve soykırım iddiaları. Doktor...
İsmayılov X. N. "Erməni məsələsi" və türk-müsəlman soyqırımı (2012)
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti: Böyük Britaniyanın arxiv sənədləri (2008)
Topçubaşov Ə. Ə. Qafqaz Azərbaycanı nümayəndə heyətinin sülh konfransından tələbləri (2018)
La république de l'Azerbaïdjan du Caucase (1919)
Topçubaşov Ə. Ə. Azərbaycanın təşkili (1918)
Şah İsmayıl Səfəvi: tarixi-diplomatik sənədlər toplusu (2014)
Abışov V. Ş. Bakıda Azərbaycan xalqına qarşı 1918-ci il mart soyqırımı (2014)
Kollektiv. Azərbaycan xalqına qarşı 1918-ci il soyqırımları (2016)
Hacıyev İ. M. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və Naxçıvan (2010)
Толстая А. Л. Дочь (1992)
Kazım Karabekir. Ermeni dosyası (1995)
Маевский В. Т. Армяно-татарская смута на Кавказе, как один из фазисов армянского вопроса (1993)
Rus generali Mayewski. Ermenilerin yaptıkları katliâmlar (1986)
Les massacres d'Arménie, d'après les constatations authentiques du Général Russe Mayewski (1916)
Halil İnalcık. Adâletnâmeler (1993)
Osmanlı belgelerinde Kırım Hanlığı (2013)
Rüstəmova-Tohidi S. Ə. 1918. Azərbaycan qırğınları şəkil və sənədlərdə (2013)
Quba, aprel-may 1918-ci il: müsəlman qırğınları sənədlərdə (2013)
Platon. Mektuplar (2015)
Yusuf Hikmet Bayur. Ermeni meselesi. 2. Cilt (1998)
Yusuf Hikmet Bayur. Ermeni meselesi. 1. Cilt (1998)
Bayandurlu sultan Uzun Həsənin öz soyu və elinin tarixinə dair yazdırdıqları
Professor Douglas E. Streusand: the Safavid polity itself was neither distinctively Iranian
Əli Əbdi bəy Şirazi: ... türk Hülakü xanın hökmü ilə ...
Brief des "Oberste Patriarch und Katholikos aller Armenier" Gework V an den Deutscher Kaiser und Kön...
Асадов С. Философия реваншизма или армянская кровожадность (2001)