Yusuf Hikmet Bayur. Balkan Savaşları: Birinci Balkan Şavaşı II, 1912 (1999)

Yusuf Hikmet Bayur. Balkan Savaşları: Birinci Balkan Şavaşı II, 1912 (1999)
Title:Balkan Savaşları: Birinci Balkan Şavaşı II (1913)
Author:Yusuf Hikmet Bayur
Translator:
Editor:Hazırlayan: Nurer Uğurlu başkanlığında bir kurul
Language:Turkish
Series:Cumhuriyet Gazetesinin Okurlarına Armağan Kitabı
Place:[İstanbul]
Publisher:Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık
Year:1999
Pages:143
ISBN:
File:PDF, 3.33 MB
Download:Click here

Yusuf Hikmet Bayur. Balkan Savaşları: Birinci Balkan Şavaşı II (1912). Hazırlayan: Nurer Uğurlu başkanlığında bir kurul. Cumhuriyet Gazetesinin Okurlarına Armağan Kitabı. [İstanbul:] Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık, 1999, 143 s.

Birinci Balkan Savaşı (1912), Osmanlı Devleti ile Sırbistan, Bulgaristan, Yunanistan ve Karadağ arasında olmuştur. Balkan devletleri, Rusya’nın da etkisiyle, aralarındaki anlaşmazlıklara son vererek Osmanlı Devleti’ne karşı birleştiler. Önce Sırbistan ile Bulgaristan, bir süre sonra da Yunanistan ile Bulgaristan aralarında anlaştılar. Bunlara Karadağ da katıldı. Balkan devletlerinin amacı, Türkleri ve Müslümanları Balkanlardan çıkarmak, Osmanlı topraklarını aralarında paylaşmaktı. Bu konuda tanınmış İngiliz tarihçi Lord Kinross şunları yazmıştır: “1912 yılının ilkbaharında Rusya’nın kışkırtması ve Avusturyanın politik bozguna uğraması sonucu Balkan devletleri tarihlerinde ilk ve son olarak aralarında anlaşıp, Türklere karşı birleştiler. Adriyatik’e ulaşmak isteyen Sırbistan’la, Akdeniz’e sarkmak isteyen Bulgaristan 1912 Martı’nda Türklere karşı bir askeri anlaşma imzaladılar. İki ay sonra Yunanistan da bu anlaşmaya katıldı. Böylece İstanbul’un çevresindeki demir çember tamam olmuştu.” Yakın tarihimizin bu önemli olaylarının bilimsel araştırmasını Ord. Prof. Dr. Yusuf Hikmet Bayur’un ‘Birinci Balkan Savaşı II’ adlı kapsamlı çalışmasında ilgiyle okuyacaksınız.