Edwin Fuller Torrey. Beynin evrimi ve Tanrıların ortaya çıkışı (2018)

Edwin Fuller Torrey. Beynin evrimi ve Tanrıların ortaya çıkışı (2018)
Title:Beynin evrimi ve Tanrıların ortaya çıkışı: ilk insanlar ve dinlerin kökeni
Author:Edwin Fuller Torrey
Translator:Erkan Aktaş
Editor:
Language:Turkish
Series:
Place:İstanbul
Publisher:Paloma Yayınevi
Year:2018
Pages:315
ISBN:9786059200448
File:PDF, 24.2 MB
Download:Click here
Şizofreni ve bipolar bozukluk gibi zihinsel hastalıklar alanında uzmanlaşmış psikiyatrisi E. Fuller Torrey aynı zamanda Stanley Tıbbi Araştırmalar Enstitüsünde yönetici müdürdür. Ağır zihinsel hastalara tedavi sunmayı amaçlayan bir kuruluş olan Treatment Advocacy Center’ın kurucusudur. Uniformed Services University ofthe Health Sciences’ta psikiyatri profesörü olan Torrey’nin şimdiye dek yirmi kitabı yayımlanmıştır. Teoloji, psikiyatri ve antropoloji alanlarında eğitim alan Torrey güneydoğu Türkiye ve Göbeklitepe’ye ziyaretlerde bulunup araştırmalar yapmış, bulgularını Beynin Evrimi ve Tanrıların Ortaya Çıkışı: İlk İnsanlar ve Dinlerin Kökeni kitabında ortaya koymuştur. Bethesda, Maryland’de yaşıyor.

Related posts:

Sylvia Browne, Lindsay Harrison. Prophecy: what the future holds for you (2006)
Ünsal Öztürk, Hamza Aksüt, Hasan Harmancı. Alevi tarih yazımında skandal: Erdoğan Çınar örneği (2010...
Erdoğan Çınar. Aleviliğin kayıp bin yılı, 325-1325 (2009)
Vilâyetname: Menakıb-ı Hacı Bektaş Veli (2006)
Süleymanlı M. A. Əhməd Ağaoğlunun "İslama görə və islamiyyətdə qadın" əsərinə elmi-tənqidi yanaşmala...
Süleymanlı M. A. Əhməd Ağaoğlunun ilk elmi əsəri: Şiə dinində məzdəki inancları (2007)
Nuruzadə Ş. T. XX əsrin 20-30-cu illərində Azərbaycanda etnokonfessional şərait (2010)
Turan Dursun. Kur'an Ansiklopedisi. 8. Cilt: Kuvvet-Mucize (1994)
Turan Dursun. Kur'an Ansiklopedisi. 7. Cilt: Kalb-Kuşku (1994)
Turan Dursun. Kur'an Ansiklopedisi. 6. Cilt: Hicret-Kâfir (1994)
Turan Dursun. Kur'an Ansiklopedisi. 5. Cilt: Dua-Hicret (1994)
Turan Dursun. Kur'an Ansiklopedisi. 4. Cilt: Boşa-Dua (1994)
Turan Dursun. Kur'an Ansiklopedisi. 3. Cilt: Arabu-Borç (1994)
Turan Dursun. Kur'an Ansiklopedisi. 2. Cilt: Akra-Arab (1994)
Turan Dursun. Kur'an Ansiklopedisi. 1. Cilt: Âbâ-Akıl (1994)
Arif Tekin. İslam’da şiddet (2015)
Tom Knox. Yaratılış Sırrı (2010)
Göbeklitepe Neolitik (Taş Devri) Baş Yapıtı, Dünyanın En Eski Tapınağı, Urfa – Türkiye (Broşür)
Tarihin Sıfır Noktası Göbeklitepe (Broşür)
Karl W. Luckert. Göbekli Tepe (2016)
Andrew Collins. Göbeklitepe ve Tanrıların Doğuşu (2016)
Dünya'nın İlk Tapınağı Göbekli Tepe! (trs)
Turan Dursun. Din ve Cinsellik (2014)
Arnold J. Toynbee. Tarihçi Açısından Din (1978)
İlhan Arsel. Toplumsal geriliklerimizin sorumluları din adamları (1995)
Jean Meslier. Sağduyu: Tanrısızlığın İlmihali (1995)
Baki Adam. Yahudi Kaynaklarına Göre Tevrat (2001)
Esat Korkmaz. Anadolu Aleviliği (2008)