Süleymanlı M. A. Kulturoloji irsin tədqiqi problemləri: XX əsrin əvvəllərinin mənbələri əsasında (2011)

Süleymanlı M. A. Kulturoloji irsin tədqiqi problemləri: XX əsrin əvvəllərinin mənbələri əsasında (2011)
Title:Kulturoloji irsin tədqiqi problemləri (XX əsrin əvvəllərinin mənbələri əsasında)
Author:Mübariz Aslan oğlu Süleymanlı
Translator:
Editor:Vaqif Sultanlı
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:“Nafta-Press” nəşriyyatı
Year:2011
Pages:208
ISBN:
File:PDF, 0.98 MB
Download:Click here