HADIRA SERİYYESİ

Ebû Katâde’nin kumandasında 8. yılın Şâban ayında (Aralık 629) Benî Gatafân üzerine gönderilen seriyye.
bk. EBÛ KATÂDE
Hz. Peygamber’in süvarisi olarak tanınan cengâver sahâbî.

bk. GATAFÂN (Benî Gatafân)
Adnânîler’e mensup bir Arap kabilesi.