Jack Goody. Kapitalizm ve modernlik (2008)

Jack Goody. Kapitalizm ve modernlik (2008)
Title:Kapitalizm ve modernlik: büyük tartışma
Author:Jack Goody
Translator:İhsan Durdu
Editor:
Language:Turkish
Series:Küre yayınları 49. kitap, İktisat incelemeleri 3
Place:İstanbul
Publisher:Küre yayınları
Year:2008
Pages:VIII, 199
ISBN:9789756614570
File:PDF, 1.9 MB
Download:Click here

Tarihçiler ve sosyal bilimciler arasında Avrupa’nın XIX. yüzyıldan beri ekonomik büyüme hususunda diğer tüm kıtaları geride bıraktığı, bugün ise birkaç kıtanın ona yetinmek üzere olduğuna dair genel bir kabul vardır. Avrupa’nın bu üstünlüğü ne zaman elde etmeye başladığı ise ‘büyük tartışma’nın konusudur.

Avrupa’nın klasik zamanlardan beri üstün olduğu düşüncesinin dayanaklarını, Klasik dönemi takip eden feodalizmi ve ardından kapitalizm, modernleşme ve sanayileşme süreçlerine geçişi ele alan Jack Goody bu geçiş döneminin ve dolayısıyla üstünlüğün ne zaman başladığını ve sebeplerini irdeliyor. Kapitalizm, modernleşme ve sanayileşmenin kökenleri ile ilgili tartışmaların durumunu gözden geçiren yazar, literatürde sunulan tüm açıklamaların sorgulamaya muhtaç olduğunu belirtiyor. Özellikle de batılı yorumcuların, insanlık tarihinin gelişiminde batı’ya atfettikleri biricikliği ve belirleyici rolü sorguluyor. Avrasya, Hindistan, Çin ve Afrika gibi batı dışı coğrafyada hem arşiv, hem de alan araştırması yapan yazar: Avrupa’nın geçmişteki ve halihazırdaki sorunlarına, entelektüel ve kişisel yaşamları batıya ve batının sözlü ve yazılı kaynaklarına bağlı olanlarınkinden daha farklı bir bakış ve alternatif bir kurgu sunuyor.