Şahverdiyev Ə. Ə. Trabzon və Batum sülh konfranslarında Azərbaycan məsələsi. Dissertasiya (2004)

Şahverdiyev Ə. Ə. Trabzon və Batum sülh konfranslarında Azərbaycan məsələsi. Dissertasiya (2004)
Title:Trabzon və Batum sülh konfranslarında Azərbaycan məsələsi. Dissertasiya
Author:Ələmdar Əli oğlu Şahverdiyev
Translator:
Editor:Elmi rəhbər: Q. Bayramov
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:Bakı Dövlət Universiteti
Year:2004
Pages:204
ISBN:
File:PDF, 5.65 MB
Download:Click here

Şahverdiyev Ə. Ə. Trabzon və Batum sülh konfranslarında Azərbaycan məsələsi: tarix elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiya. Bakı: Bakı Dövlət Universiteti, 2004, 204 s.