Süleymanova S. Ə. XVIII əsrdə Azərbaycanın siyasi tarixində və iqtisadiyyatında Car-Tala icmalarının yeri. Dissertasiya (1999)

Süleymanova S. Ə. XVIII əsrdə Azərbaycanın siyasi tarixində və iqtisadiyyatında Car-Tala icmalarının yeri. Dissertasiya (1999)
Title:XVIII əsrdə Azərbaycanın siyasi tarixində və iqtisadiyyatında Car-Tala icmalarının yeri (ərəbdilli “Car salnaməsi” mənbəyi əsasında). Dissertasiya
Author:Sevda Əli qızı Süleymanova
Translator:
Editor:Elmi məsləhətçilər: Z. M. Bünyadov, H. M. Məmmədov
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:AREA Z. M. Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu
Year:1999
Pages:166
ISBN:
File:PDF, 5.01 MB
Download:Click here

Süleymanova S. Ə. XVIII əsrdə Azərbaycanın siyasi tarixində və iqtisadiyyatında Car-Tala icmalarının yeri (ərəbdilli “Car salnaməsi” mənbəyi əsasında): tarix elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiya. Bakı: AREA Z. M. Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu, 1999, 166 s.