Erol Ulubelen. İngiliz gizli belgelerinde Türkiye (1982)

Erol Ulubelen. İngiliz gizli belgelerinde Türkiye (1982)
Title:İngiliz gizli belgelerinde Türkiye
Author:Araştırmayı yapan ve Türkçeye çeviren: Erol Ulubelen
Translator:
Editor:
Language:Turkish
Series:Tarih-anı-gezi-olay dizisi: 31
Place:İstanbul
Publisher:Çağdaş yayınları
Year:1982
Pages:310
ISBN:
File:PDF, 2.14 MB
Download:Click here

İngiliz gizli belgelerinde Türkiye. Araştırmayı yapan ve Türkçeye çeviren: Erol Ulubelen; Tarih-anı-gezi-olay dizisi: 31. İstanbul: Çağdaş yayınları, 1982, 310 s.

İbretle okunması gereken bir araştırma sunuyoruz sizlere: Bu kitap ülkemiz üzerine korkunç planları açığa vuran gizli belgeleri sergilemektedir. İngiliz Kraliyet matbaasında 1927 ve 1947 yıllarında basılmış olan belgelerden Erol Ulubelen tarafından titiz bir araştırma sonucu seçilmiş ve dilimize çevrilmiştir. Kitabın birinci bölümü 1819’dan 1919’a değin belgeleri, ikinci bölümü 1919’dan 1939’a değin olan belgeleri, yani iki büyük dünya savaşının geçtiği yıllara ait belgeleri içine almaktadır.

Birinci basısı 1967 yılında yapılan bu kitabın yayım evimizce şimdi yapılan ikinci basısının önsözünde değerli araştırmacı Erol Ulubelen özellikle Ermeni sorunu konusunda şöyle demektedir: “. … Bu olaylar, okuyacağınız belgelerin ışığında daha da anlamlı görünecektir. Bugün bütün canlılığıyla yaşatılan bir Ermeni sorunu vardır. Geçmişte Ermenilerin nasıl tahrik ve teşvik edildikleri bu belgelerde en açık bir biçimde görülmektedir. Bu tahrik ve teşvikler kanımca bugün de aynen sürmektedir.”

Related posts:

Sam Mirzə Səfəvi. Töhfeyi-Sami (2022)
Bayram Arif Köse. Sâcoğulları ve Güney Kafkasya, 276-317/889-929 (2017)
მაჯდ-ოს-სალტანე. ქალაქ თბილისის აღწერა (1971)
Fatih Yurttaş. Balkanlarda bir uç beyi ailesi: Mihaloğulları (1300-1600). Yüksek lisans tezi (2018)
Sezgin Kaya. Tanzimat dönemi Osmanlı ordusu (1839-1876). Yüksek lisans tezi (2005)
Arif Koday. Osmanlı ordu teşkilâtında akıncı ocağı. Yüksek lisans tezi (2001)
Abdullah Ekinci. Ortadoğu'da marjinal bir hareket: Karmatîler (2005)
Salih Özbaran. Bir Osmanlı kimliği: 14.-17. yüzyıllarda Rûm/Rûmi aidiyet ve imgeleri (2017)
Mariya Kiprovska. The military organization of the Akıncıs in Ottoman Rumelia. These (2004)
Orçun Kıral. Malkoçoğulları ve Osmanlı tarihindeki yeri. Yüksek lisans tezi (2022)
Mehmet Cemil. Çandaralı Halil Paşa niçin öldürüldü (1933)
Hilal Çiftçi. Osmanlı - Safevi ilişkilerinin diplomatik dili. Doktora tezi (2015)
Atilla Oral. Kafkasya'da İslâm Ordusu Kumandanı, Haliç'te silâh ve cephane fabrikatörü, Enver Paşa'n...
Hüseyin Gökçe Varol. Wusun tarihi. Yüksek lisans tezi (2022)
Kolektif. Safevîler ve Şah İsmail (2014)
Q. Voroşil. Qafqaz Albaniyası (1993)
Ulu baban kim olub ? III kitab: Faxralı, Saraçlı, İmirhasan və Qoçulu kəndləri - XIX yüzilə aid kame...
Самаркандские документы XV-XVI вв.: о владениях Ходжи Ахрара в Средней Азии и Афганистане (1974)
İsmail Hakkı Uzunçarşılı. Çandarlı vezir ailesi (1974)
İsmail Naci Zeyrek. Çandarlı Ailesi'nin sanat hamiliği ve Bursa Ali Paşa Camii. Yüksek lisans tezi (...
Veli Vehbi Bardakçı. Osmanlı klasik döneminde Çandarlı ailesi. Doktora tezi (2019)
Hacıyev F. V. XIX əsr Borçalı əhalisinin imtiyazlı zümrələri kameral təsvirlərdə (2021)
Bilâl N. Şimşir. İngiliz belgelerinde Atatürk. 8 cilt (1973-2006)
Ziya Şakir. Sultan Hamid'in son günleri (2011)
Ekber N. Necef, Ahmet Annaberdiyev. Hazar ötesi Türkmenleri (2003)
Ekber N. Necef. Karahanlılar (2005)
Əkbər N. Nəcəf. Moğol şahmatı-Hüləgü xan (2022)
Hakkı Dursun Yıldız. Sacilər (2019)
Əkbər N. Nəcəf. Miflərin köçü (2017)
Əkbər N. Nəcəf. Pis tarix (2020)