Riçard Dokinz. Kor saatsaz (2022)

Riçard Dokinz. Kor saatsaz (2022)
Title:Kor saatsaz: təkamül kainatın məqsədli nizam olmadan yarandığını necə sübut edir=The blind watchmaker: why the evidence of evolution reveals a universe without design
Author:Riçard Dokinz [Richard Dawkins]
Translator:Həbib Həbiboğlu
Editor:S. Kəlbixanlı
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:“Qanun” nəşriyyatı
Year:2022
Pages:464
ISBN:9789952380484
File:PDF, MB
Download:Click here

Riçard Dokinz. Kor saatsaz. Tərcüməçi: H. Həbiboğlu; Redaktor: S. Kəlbixanlı. Bakı: “Qanun” nəşriyyatı, 2022, 464 s. ISBN 9789952380484

Təbii seçmə prosesi necə gedir? O, mürəkkəb canlı orqanizmlərin izahı üçün kifayətdirmi? Kor, idarəolunmaz bir qüvvənin insan gözü, yaxud yarasanın exolokasiya aparatı kimi mürəkkəb qurğunu yaratması mümkündürmü? Darvin hələ öz zamanında bu suallara inandırıcı cavablar vermişdi. Elm hər yeni onillikdə bu cavabların doğruluğuna daha çox sübutlar təqdim etsə də, çoxları əvvəlki kimi şübhə içərisindədir. Məşhur ingilis bioloqu, elmin populyarlaşması və kreasionizm (yaradıcılıq) uğrunda mübariz Riçard Dokinzin “Kor saatsaz” kitabı dünyaya təkamül gözü ilə baxmağı müdafiə edir və Darvin nəzəriyyəsi ətrafında mövcud olan mifləri aydınlaşdırır. Dokinz heç vaxt konkret bir elm sahəsinin problemi ilə məhdudlaşmır, son nəticədə, o, bütövlükdə elmi dünyagörüşün fəlsəfi əsaslarından bəhs edir. Müəllifin iti ağlı və geniş erudisiyası imkan verir ki, kompüter proqramlaşdırılmasından tutmuş Şekspir poeziyasına qədər ən müxtəlif sahələrə aid nümunələrə asanca əsaslana biləsən. Şübhəsiz, bu amil “Kor saatsaz” kitabının artıq üç onillik ərzində bestseller olaraq qalmasında mühüm rol oynayıb.