Avni Gözütok. Garîbnâme’nin dili üzerinde sistematik bir gramer çalışması. Doktora tezi (1991)

Title:Garîbnâme’nin dili üzerinde sistematik bir gramer çalışması. Doktora tezi
Author:Avni Gözütok
Translator:
Editor:Tez yöneticisi: Efrasiyap Gemalmaz
Language:Turkish
Series:
Place:Erzurum
Publisher:Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Year:1991
Pages:X, 424, [24]
ISBN:
File:PDF, 10.7 MB
Download:Click here

Avni Gözütok. Garîbnâme’nin dili üzerinde sistematik bir gramer çalışması. Doktora tezi. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1991, X+424 [+24] s.

Keywords: Âşık Paşa’nın Garîbnâme’si, Garîbnâme.