Mustafa Suphi, kavgası ve düşünceleri (1974)

Mustafa Suphi, kavgası ve düşünceleri (1974)
Title:Mustafa Suphi, kavgası ve düşünceleri
Author:[Yuriy Nikolayeviç Rozaliyev, Mustafa Suphi]
Translator:
Editor:
Language:
Series:İnfo-Türk Ajansı (Araştırma-Çeviri-Belge Bölümü) Tarihsel Belgeler dizisi: 1
Place:Bruxelles=Brüksel
Publisher:Agence Info-Türk Section de Recherche-Tradution-Documentation=İnfo-Türk Ajansı Araştırma-Çeviri-Belge Bölümü
Year:1974
Pages:100
ISBN:
File:PDF, 3.89 MB
Download:Click here

Mustafa Suphi, kavgası ve düşünceleri. Brüksel: İnfo-Türk Ajansı Araştırma-Çeviri-Belge Bölümü, 1974, 100 s.

Türkiye Komünist Partisi’nin kurucusu ve ilk lideri Mustafa Suphi’nin mücadeleli yaşamı ve yoldaşlarıyla birlikte Karadeniz’de katledilmesi, Türkiye devrim tarihinin en karanlık safhalarından biridir.

Bu kitabın birinci bölümü, Sovyet bilimadamı Rozaliyev’in [Юрий Николаевич Розалиев] “Mustafa Suphi” adlı araştırmasının türkçe çevirisinden, ikinci bölümü ise, Mustafa Suphi’nin çeşitli yazı ve konuşmalarından oluşuyor.

Mustafa Suphi’nin yarım yüzyıl önce konuşulan türkçe ile yazılmış düşüncelerinin bugünkü kuşaklar tarafından da kolayca anlaşılabilmesi için kitabın sonuna bir de sözlük eklenmiştir.