Əzizov T. Ə. Azərbaycan XX əsrin əvvəllərində: ümumi tarixi icmal (1997)

Title:Azərbaycan XX əsrin əvvəllərində: ümumi tarixi icmal
Author:Türyan Əziz oğlu Əzizov
Translator:
Editor:Elmi redaktor: Xəlil Köçərli
Language:Türkcə
Series:
Place:Bakı
Publisher:“Zaman” nəşriyyatı
Year:1997
Pages:256
ISBN:
File:PDF, 1.88 MB
Download:Click here

Əzizov T. Ə. Azərbaycan XX əsrin əvvəllərində: ümumi tarixi icmal. Elmi redaktor: X. Köçərli. Bakı: “Zaman” nəşriyyatı, 1997, 256 s.

Annotasiya:

Kitab 1901 – aprel 1920-ci illərdə Azərbaycanın iqtisadi-sosial və ictimai-siyasi həyatından, mədəniyyətindən bəhs edir. Bu dövrün hadisə və məsələləri hazırkı milli müstəqillik şəraitində təşəkkül tapmış elmi konsepsiyalara uyğun surətdə gözdən keçirilir.

Kitab geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.