Nağı Şeyxzamanlının xatirələri (1997)

Title:Nağı Şeyxzamanlının xatirələri: “Azərbaycan İstiqlal Mücadiləsinin xatirələri; Böyük xeyriyyəçi Hacı Zeynalabdin Tağızadə (Xatirə dəftərindən bir yarpaq); Dərdləşmə”
Author:Nağı Keykurun (Şeyxzamanlı)
Translator:
Editor:Tərtib edənlər və çapa hazırlayanlar: Cəlal Qasımov, Mirzə Ənsərli (Ləmbəli); Redaktorlar: Hüsaməddin Məmmədov (Qaramanlı), Məhərrəm Cəfərov; Nəşriyyat redaktoru: Ramil Əliyev
Language:Türkcə
Series:
Place:Bakı
Publisher:“Qartal” nəşriyyatı
Year:1997
Pages:305
ISBN:
File:PDF, 21.1 MB
Download:Click here

Nağı Şeyxzamanlının xatirələri: “Azərbaycan İstiqlal Mücadiləsinin xatirələri; Böyük xeyriyyəçi Hacı Zeynalabdin Tağızadə (Xatirə dəftərindən bir yarpaq); Dərdləşmə”. Tərtib edənlər və çapa hazırlayanlar: C. Qasımov, M. Ənsərli (Ləmbəli); Redaktorlar: H. Məmmədov (Qaramanlı), M. Cəfərov. Bakı: “Qartal” nəşriyyatı, 1997, 305 s.