İsmail Hakkı Uzunçarşılı. Çandarlı vezir ailesi (1974)

İsmail Hakkı Uzunçarşılı. Çandarlı vezir ailesi (1974)
Title:Çandarlı vezir ailesi
Author:İsmail Hakkı Uzunçarşılı
Translator:
Editor:
Language:Turkish
Series:Türk Tarih Kurumu yayınlarından VII. dizi – sa. 66
Place:Ankara
Publisher:Türk Tarih Kurumu Basımevi
Year:1974
Pages:VII, 126 [20 resim, 13 belge fotokopi, 3 soy kütüğü]
ISBN:
File:PDF, 7.4 MB
Download:Click here

İsmail Hakkı Uzunçarşılı. Çandarlı vezir ailesi. Türk Tarih Kurumu yayınlarından VII. dizi – sa. 66. Ankara: TTK Basımevi, 1974, VII+126 [20 resim, 13 belge fotokopi, 3 soy kütüğü] s.