Məmmədov A. B. Almaniyanın XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəllərində Türkiyə siyasəti və onun tarixşünaslığı. Dissertasiya (2013)

Məmmədov A. B. Almaniyanın XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəllərində Türkiyə siyasəti və onun tarixşünaslığı. Dissertasiya (2013)
Title:Almaniyanın XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəllərində Türkiyə siyasəti və onun tarixşünaslığı. Dissertasiya
Author:Aydın Balamirzə oğlu Məmmədov
Translator:
Editor:Elmi rəhbər: Anar Camal oğlu İsgəndərov
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:Bakı Dövlət Universiteti
Year:2013
Pages:195
ISBN:
File:PDF, 5.65 MB
Download:Click here

Məmmədov A. B. Almaniyanın XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəllərində Türkiyə siyasəti və onun tarixşünaslığı: tarix üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiya. Bakı: Bakı Dövlət Universiteti, 2013, 195 s.