Alev Çırpıcı. Pazırık kurganlarından çıkan yapıtların araştırılması, çağdaş bir görüşle günümüz sanatlarına uyarlanması. Sanatta yeterlik tezi (2015)