Ekrem Memiş. Eskiçağ Tarihinde Doğu–Batı Mücadelesi (2009)