Ekrem Memiş. Eskiçağ Tarihinde Doğu–Batı Mücadelesi (2009)

Ekrem Memiş. Eskiçağ Tarihinde Doğu–Batı Mücadelesi (2009)
Title:Eskiçağ tarihinde doğu-batı mücadelesi. 4. Baskı
Author:Ekrem Memiş
Translator:
Editor:
Language:Turkish
Series:
Place:Konya
Publisher:Çizgi Kitabevi yayınları
Year:2009
Pages:X, 142
ISBN:9758156233
File:PDF, 1.65 MB
Download:Click here
Ekrem Memiş. Eskiçağ tarihinde doğu-batı mücadelesi. 4. Baskı. Konya: Çizgi Kitabevi yayınları, 2009, X+142 s. ISBN 9758156233

Bugün bile, bütün hızıyla, devam etmekte olan Doğu-Batı mücadelesinin kökleri, binlerce yıl öncesine dayanmaktadır. Günümüzde olduğu gibi, geçmişte de, gerek Doğu’yu gerekse Batı’yı temsil eden her devlet, güçlenip yayılmaz arzusunu taşıyordu. Hattâ bazı devletler, birer dünya imparatorluğu vücuda getirebilmek için, vargüçleriyle mücadele etmişlerdir.

Şunu da hemen belirtelim ki, dünya savaşları, sadece çağımızın savaşları değildir. Eskiçağda da dünya savaşları olmuştur. Eskiçağda da Boğazlar için büyük harpler yapılmıştır. Çağımızın dünya savaşlarında olduğu gibi, Eskiçağda meydana gelen dünya savaşlarında da çok değişik milletler karşı karşıya gelmişler ve bu savaşlarda da yüzbinlerce insan canını malını kaybetmiştir.

İşte bu kitap, bu mücadeleyi, kaynakların ışığında, yeniden gözler önüne sermektedir.