Mehmet Altay Köymen. Büyük Selçuklu İmparatorluğu tarihi. 2. cilt (1984)