Renata Vázquez Santamaría. İspanyol Elçi Garcia de Silva y Figueroa’nın gözüyle Safevi Şah Abbas döneminde ziyafet merasimi ve kadınların durumu. Yüksek lisans tezi (2015)