Qafarov V. V. Şimali Azərbaycan məsələsi Rusiya-Türkiyə münasibətlərində (1917-1922-ci illər). Dissertasiya (2009)